Het Zonnelied — Franciscus van Assisi

Het Zonnelied — Franciscus van Assisi
Het Zonnelied — Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi
Het Zonnelied
Lannoo
Tielt, 2003 (68 pp.)
1e druk
ISBN 90 599 5011 9

uit de persgeselecteerd

‘Geloofd ben jij, mijn Heer,
door broeder wind,
door lucht en wolken,
open hemel, alle weer,
door hen houd jij je schepselen
in leven.’

In de laatste maanden van zijn leven componeerde Franciscus van Assisi tussen het najaar van 1225 en dat van 1226 zijn beroemde Loflied van de schepselen, bekend als Het Zonnelied. Dit lied werd het eerste meesterwerk van de Italiaanse literatuur en behoort tot ons geestelijk patrimonium. – Om deze teksten in hun oorspronkelijke sfeer terug te plaatsen, heeft Frank Missant zich ingewerkt in de Italiaanse cultuur van het einde van de Middeleeuwen, waarvan hij het schoonheidsgevoel doet heropleven in zijn kalligrafieën.

uit de pers

‘Franck [sic] Lateur liet Franciscus’ Zonnelied in een nieuwe vertaling op de Nederlandse markt verschijnen, samen met drie kleine verhaaltjes uit de Fioretti. De uitgave wordt vergezeld van mooie kalligrafieën. Het is eerder een klein, maar verzorgd geschenkboekje, dan een referentie-uitgave.’ (Credo)

‘Het geheel is een waardige manier om een monument ‘dat deel uitmaakt van het geestelijk patrimonium van de mensheid’, aan het publiek van onze dagen op invoelbare wijze te presenteren.’ (Harry Gielen in Het Teken)

‘De boekjes maken deel uit van een reeks van Lannoo waarbij klassieke teksten niet alleen in modern Nederlands vertaald worden, maar ook voorzien worden van een prachtige kalligrafische versie van de originele tekst.’ (De Huisarts)

‘De vertaler Patrick Lateur heeft aan de vertaling een korte inleiding toegevoegd, terwijl de kalligraaf ook zelf aan het woord komt. Als geschenkboek zeer geschikt.’ (De Stem van het boek)

‘Over geluk. En een lofzang op de schepping. Zalige boekjes om bij je te hebben en bij gelegenheid te raadplegen; heel fraai om cadeau te geven.’ (Maria van den Eede in Harbalorifa)

‘Voor deze uitgave heeft Patrick Lateur naast het Zonnelied ook drie “bloempje” vertaald: Franciscus’ preek tot de vogels, zijn redding van de duiven en zijn bekering van een wolf. In een korte inleiding licht hij de ontstaansgeschiedenis van het Zonnelied toe, met speciale aandacht voor de laatste twee (later toegevoegde) strofen. Ook licht hij een paar problemen bij het vertalen (uit de Umbrische volkstaal) toe: de hoger vermelde natuurelementen zijn alle door het voorzetsel “per” voorafgegaan, dat zowel “door” als “voor” kan betekenen, en omdat Franciscus zo vertrouwd was met de Schepper, spreekt hij hem in de vertaling met “jij” aan. De vertaling is eenvoudig en goed. Deze uitgave is bijzonder mooi en kleurrijk geïllustreerd met kalligrafisch geschreven fragmenten of kernwoorden uit de oorspronkelijke tekst.’ (Jef Ector in Leesidee)

geselecteerd

Het loflied van de schepselen

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
jou komt elke lofzang toe, de glorie
en de eer en elke zegening.
Jou alleen, Allerhoogste, behoort
dat alles
en geen mens is waardig
jouw naam te noemen.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
met al je schepselen,
vooral heer broeder zon,
hij is de dag,
door hem verlicht jij ons.
En hij is mooi en straalt
met grote luister:
van jou, Allerhoogste, draagt hij
in zich het beeld.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door zuster maan en door de sterren:
aan de hemel heb jij ze gemaakt
helder en kostbaar en mooi.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door broeder wind,
door lucht en wolken,
open hemel, alle weer,
door hen houd jij je schepselen
in leven.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door zuster water,
zij is heel nuttig en kostbaar
en nederig en kuis.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door broeder vuur,
door hem verlicht jij onze nacht
en hij is mooi en vrolijk
en sterk en fel.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door onze moeder, zuster aarde,
die ons in leven houdt en voedt,
velerlei gewassen brengt zij voort
en kruiden, bloemen in een bonte pracht.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door wie vergeven
door jouw liefde,
en dragen
wat hen verzwakt en kwelt.
Gelukkig zij die dat
in vrede zullen dragen,
want door jou, Allerhoogste,
krijgen zij de kroon.

Geloofd ben jij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood.
Geen mensenleven weet haar te ontlopen.
Ongelukkig zij die sterven gaan
in dodelijke zonden.
Gelukkig die zij vinden zal
volgens jouw wil die allerheiligst is,
de tweede dood doet hen geen kwaad.

Loof en zegen nu mijn Heer,
en dank Hem
en dien Hem in grote deemoed.