Zingen moet ons hart. Hymnen — Ambrosius

Zingen moet ons hart — Ambrosius
Zingen moet ons hart — Ambrosius

Ambrosius
Zingen moet ons hart. Hymnen

Uitgeverij Damon
Eindhoven, 2019 (136 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 634 0163 0
verschijnt op 27 april 2019

€ 14,90 — bestel

In de 4e eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. Niet meer als lied voor een held of antieke god, maar als lofprijzing van de ene, christelijke God. De grootste hymnendichter uit die tijd is Ambrosius, de bisschop van Milaan. Hij gaf het Latijnse genre een vaste, strofische vorm: telkens vier verzen met elk vier jambische versvoeten. In Ambrosius’ hymnen blijft de oude cultuur meezingen. Talrijke herinneringen aan de poëzie van Vergilius en Horatius laten dat zien en horen.
In het spoor van Ambrosius schreven ook dichters als Prudentius, Sedulius, en Venantius Fortunatus hymnen. Eeuwenlang hielden hun teksten, zoals het bekende Veni creator Spiritus, een ereplaats in de liturgie. En samen met de psalmen vormen de laatantieke hymnen de bouwstenen van de getijden volgens de Regel van Benedictus.
Zingen moet ons hart brengt naast de brontekst een vertaling van de veertien klassieke hymnen van de Milanese kerkvader. Daaraan zijn dertien hymnen uit de latere periode toegevoegd. Deze oude lofzangen behoren tot het spiritueel en literair erfgoed van Europa. In de sprankelende vertaling van Patrick Lateur komen ze opnieuw tot leven, voor gelovigen én niet-gelovigen.

uit de pers — geselecteerd

uit de pers

Recensie op Oudweb.nl.

geselecteerd