Weemoed mijn wereld — Anton van Wilderode

Weemoed mijn wereld — Anton van Wilderode
Weemoed mijn wereld

Anton van Wilderode
Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten
Een keuze door Patrick Lateur
P
Leuven, 2018 (144 pp.)
ISBN 978 94 9233 957 7
1e druk

uit de persgeselecteerd

Anton van Wilderode (Moerbeke-Waas, 1918 — Sint-Niklaas, 1998), pseudoniem voor Cyriel Coupé, dichter en priester-leraar, classicus en vertaler, tekstschrijver en gevierd spreker.
Hij liet een omvangrijk oeuvre na aan dichtbundels en vertalingen, essays en toespraken. De lijst van literaire prijzen en onderscheidingen is lang, o.m. de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor Dorp zonder ouders en de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire loopbaan, het lidmaatschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en een eredoctoraat aan de KU Leuven.
Weemoed mijn wereld is een thematische bloemlezing uit de gebundelde gedichten. In een selectie van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de verwantschap tussen leven en werk van Anton van Wilderode. Het heimwee naar alles wat hem bond aan huis, dorp en land gaat hand in hand met het verlangen naar de overoever die hem wacht. Maar tussen weemoed en verlangen sluimert een intens geluk dat de dichter vond in God en mensen en dat hij uitdrukt in sensitieve verzen vol geuren, geluiden en kleuren.

uit de pers

‘Samensteller Patrick Lateur koos voor een thematische aanpak. Hij bracht de geselecteerde gedichten onder in hoofdstukjes die als titel bijna allemaal een werkwoord hebben dat de ooit zo populaire priester-dichter typeert – schrijven, herinneren, wonen, reizen, lezen, verbeelden, geloven en geluk. Lateur schetst een beeld van een schrijver bij wie leven en werk heel nauw met elkaar verbonden zijn. Die aanpak heeft natuurlijk voor- en nadelen. Bij Lateur staat de kwaliteit van de geselecteerde gedichten niet op de eerste plaats, terwijl veel poëzielezers een “best of” verwachten. Wellicht wilde hij een bloemlezing samenstellen die tegelijk als een portret van de dichter kan worden gelezen. In zijn voortreffelijke nawoord omschrijft Lateur van Wilderode als de zanger van weemoed, verlangen en geluk.’ (Luuk Gruwez in Standaard der Letteren)

‘Uit deze fraai uitgegeven (op de flap in handschrift de naam van de dichter, daarrond een flap met een ets van de hand van Anne van Herreweghen) en handzame bloemlezing (die je makkelijker vastpakt dan de turf van bijna 1800 bladzijden dundruk die de verzamelde gedichten is) licht een beeld op van een vakman die een aantal klassieke regels en gedichten geschreven heeft – klassiek in de zin van traditioneel en onmodieus, maar ook in de betekenis van onvergetelijk. Eigenlijk is dit een boek waarmee je lezers die niet ingevoerd zijn in de hedendaagse tendensen van de poëzie, en die vaak angst hebben voor het “moeilijke” genre van de lyriek over de streep kan trekken.’ (Carl De Strycker op de website van Kunsttijdschrift Vlaanderen)

‘Deze bundel is voorzien van een voortreffelijk nawoord van Patrick Lateur die schrijft dat Van Wilderode’s poëzie zich beweegt rondom weemoed, verlangen en geluk. Aandachtig lezend vindt men er vele poëtische parels in. […] Dit is poëzie die hart en ziel verheft. Een bijzonder waardevolle bundel. Met register op titels en beginregels.’ (O.W. Dubois in NBD Biblion)

‘Patrick Lateur maakte voor dit sober maar mooi uitgegeven feestboek zijn persoonlijke keuze van honderd gedichten […] Hij schreef in zijn verhelderend nawoord ook: “De experimentele en modernistische poëzie van de jaren vijftig heeft Van Wilderode aan zich voorbij laten gaan.” En dit is mooi beschreven, want het was ook zo.’ (Hendrik Carette in ’t Pallieterke)

Verschillende media over 100e verjaardag van Anton van Wilderode en de bloemlezing:
Klara — VRT NWS — Poëziecentrum — Fonds voor de Letteren — Kerknet — Ons Erfdeel — Doorbraak

geselecteerd

Inhoud

I – Schrijven
De jonge boer spreekt 2
Binnenin
Ivoor en brood 3
Najaar van Hellas
Het land der mensen
Kersenboom
Tarquinia 5. De fluitspeler. Tomba dei Leopardi
Paestum 4. Terug
Ars Poëtica 1-2-3
Poëzie

II – Herinneren
Avond
Het land van amen 1
Het land van amen 7
Van huis uit 5
De vlinderboom
Terug
Twee boomgaarden
Weemoed mijn wereld
Droom
Eden
Winter bijna

III – Wonen
Een eenzaam lied
Spreken met vader
Moerbeke 3
Afscheid
Een zondagnamiddag
De dag van Eden 1
Het land van amen 6
Moeder van ver al 1
Notenboom
Carlos in Yuste
Vader 1-2-3-4
Moeder 1-2-3-4
Een morgen
Terug
Een hoge witte spin met zwarte poten
Toegift

IV – Reizen
Sicilia 1. Selinunte
Alhambra
Masarbones 4
Paestum 3. Zuilen zijn
Pompei 4. Het gras
Assisi 2. San Damiano en de Carceri
Venezia 3. Interieur
Op het marmer van Delos
Akropolis
De verloren zoon
Brugge. Gruuthuse
Tongeren. Kloostergang
Jeruzalem 1
En
Ik reis alleen nog buitengaats met verzen

V – Lezen
Lezende ‘De Vlaschaard’
Reinaert 3. Kriekepitte te De Klinge
In Flanders Fields
Het land van De Pillecyn
Ruusbroec in Soniën
Homeros
Wandeling
Intiem. Lier
Sappho 1-2-3-4
Maro 1-2-3-4
Meer dan een naam. Paulus 1
Guido Gezelle

VI – Verbeelden
Ostia 3. Torso
Passie volgens Rubens. V. De kruisafneming
San Vitale Ravenna 1. Terwijl de ziel
Cerveteri 2. Villa Giulia Rome. Het echtpaar
De ouders
Athena Lemnia
Torso
Vaas uit Attika
Museum in Tarsos. Stele 1
Droes. Exeter Cathedral
Hans Worst
Kat met vedel

VII – Geloven
Gebed
De rechterhand
Het land van amen 2
De goede week 6
Van huis uit 4
Firenze 4. San Marco: Annuntiatie in Corridoio
Catacombe 2
De zeven dagen 6
Vragend
Wie gaat, wat blijft
En dan
Paulus 4
De tijd van God

VIII – Geluk
Paard
De wereld die wij willen
Het land van later 5
Voor u en mij
Hui!
Geluk 1-2-3-4
Een Week. Donderdag
November
Oud zijn is teren op herinneringen
Meermin. Wells Cathedral
Kat

De zanger van weemoed, verlangen en geluk
Register op titels en beginregels