Wat blijft is de rivier — Johan van Cauwenberge

Johan van Cauwenberge — Wat blijft is de rivier
Johan van Cauwenberge — Wat blijft is de rivier

Wat blijft is de rivier
Johan van Cauwenberge
Samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur
P (Parnassusreeks)
Leuven, 2020 (192 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 93138 19 3

€ 20

uit de persgeselecteerd

Boekpresentatie: donderdag 19 maart, Abdij Keizersberg, Leuven om 20 uur.

In het midden van de weg die mij is toegemeten,
omringd door wie ik liefheb,
de boeken die ik lees of nimmer door zal nemen,
bijt de tijd zich vaster in mijn weten
elke dag.

De eerste verzen van Intrada, het openingsgedicht van Dantologie (1994), vormen een goede samenvatting van de thematiek die het poëtisch oeuvre van Johan van Cauwenberge kenmerkt: de liefde, het boek, de tijd. De auteur is dan vijfenveertig en nel mezzo del cammin di sua vita. Voeg bij die trits nog de verhouding woord-beeld én het maatschappelijk engagement dat uit de verzen spreekt, en dan komt men tot de kwintessens van zijn poëtica.

uit de pers

‘Boeiend is overigens ook hoe aan de bloemlezing een afdeling is toegevoegd met voorheen niet gebundelde gedichten. Een betere kennismaking met een interessante minor poet is bijgevolg nauwelijks denkbaar. De rijk gedocumenteerde inleiding van Patrick Lateur biedt de lezer daarenboven nog een extra wegwijzer.’ (Dirk De Geest in Mappalibri)

geselecteerd