Vetera et Nova

Vetera et nova
Vetera et nova

Vetera et Nova. Opstellen en notities
Uitgeverij P
Leuven, 2019 (216 pp.)
1e druk
ISBN 978 90 79433 50 6

€ 19,95 — bestel

uit de persgeselecteerd

Bij de 70e verjaardag van de auteur verschijnt bij uitgeverij P in Leuven een bundeling van 21 opstellen en notities onder de titel Vetera et Nova. Opstellen en notities. Het boek krijgt een voorwoord mee van prof. em. Anne Marie Musschoot (UGent) en wordt op vrijdag 20 december om 20 uur in de bibliotheek Utopia in Aalst gepresenteerd door Luc Devoldere (Stichting Ons Erfdeel). Beeldend kunstenaar en bassist Paul Van Gysegem brengt muzikale intermezzi. Schepen Ilse Uyttersprot verwelkomt. Je kan je hier gratis inschrijven voor die avond.

De bundeling bestaat uit zeven rubrieken met telkens drie bijdragen die in de laatste twee decennia verschenen in tijdschriften.
Oudheid omvat bijdragen over ‘de kleine Oresteia’ van Pindaros, de Argonautica van Valerius Flaccus en over de veerman Charon. In Dagboeken staan Romeinse en Toscaanse aantekeningen, Brieven bevat open brieven aan Thomas Morus, priester Daens en aan kleinzoon Mats.
In de afdeling Vertalen heeft de vertaler Lateur het over de genese van zijn vertaalwerk, over het plezier van vertalen en over zijn vertaling van Homeros’ Ilias. Drie opstellen behandelen canonauteurs: Guido Gezelle en Horatius, Buysse in Zuid-Italië en Streuvels en Ausonius’ Mosella.
De reeks Academisch handelt over het werk van Hubert van Herreweghen en Maria Rosseels en beantwoordt de vraag hoe de lezer, vertaler en auteur Lateur zich verhoudt tot de editiewetenschap. In de zevende rubriek komen bevriende plastische kunstenaars aan bod: de schilders Luc Hoenraet en Armand Demeulemeester en de fotograaf Rony Heirman.

uit de pers

‘”Gesprekken met anderen” noemt Anne Marie Musschoot de opgenomen bijdragen. Ze vormen een mooie staalkaart van het interesseveld van Patrick Lateur. Geen volledig beeld evenwel. Zo had een reflectie over het eigen dichterschap hier niet misstaan, net als aandacht voor Lateurs vertaalwerk uit het Italiaans en het Frans of voor het delicate werk van de bloemlezer. Misschien krijgen die een plaats in een volgende essaybundel. Want Vetera et Nova smaakt naar meer.’ (Geert Swaenepoel in Kunsttijdschrift Vlaanderen)

‘Van zo’n rijke dis kan een cultuurliefhebber alleen maar smullen.’
(Emmanuel Van Lierde in Tertio)

‘In alle bladzijden weerspiegelt zich een fijnzinnige geest van grote eruditie. […] Een inhoudsrijke en voorname bundel; voor fijnproevers een juweeltje van literaire kritiek en kunstkritiek.’ (O.W. Dubois in NBD Biblion)

geselecteerd

Brief aan Mats