Vetera et Nova

Vetera et Nova
Uitgeverij P
Leuven, 2019 (? pp.)
1e druk
ISBN
verschijnt op 20 december 2019

Bij de 70e verjaardag van de auteur verschijnt bij uitgeverij P in Leuven een bundeling van 21 opstellen en notities onder de titel Vetera et Nova. Het boek krijgt een voorwoord mee van prof. em. Anne Marie Musschoot (UGent) en wordt op vrijdag 20 december om 20 uur in de bibliotheek Utopia in Aalst gepresenteerd door Luc Devoldere (Stichting Ons Erfdeel). Je kan je hier gratis inschrijven voor die avond.

De bundeling bestaat uit zeven rubrieken met telkens drie bijdragen die in de laatste twee decennia verschenen in tijdschriften.
Oudheid omvat bijdragen over ‘de kleine Oresteia’ van Pindaros, de Argonautica van Valerius Flaccus en over de veerman Charon. In Dagboeken staan Romeinse en Toscaanse aantekeningen, Brieven bevat open brieven aan Thomas Morus, priester Daens en aan kleinzoon Mats.
In de afdeling Vertalen heeft de vertaler Lateur het over de genese van zijn vertaalwerk, over het plezier van vertalen en over zijn vertaling van Homeros’ Ilias. Drie opstellen behandelen canonauteurs: Guido Gezelle en Horatius, Buysse in Zuid-Italië en Streuvels en Ausonius’ Mosella.
De reeks Academisch handelt over het werk van Hubert van Herreweghen en Maria Rosseels en beantwoordt de vraag hoe de lezer, vertaler en auteur Lateur zich verhoudt tot de editiewetenschap. In de zevende rubriek komen bevriende plastische kunstenaars aan bod: de schilders Luc Hoenraet en Armand Demeulemeester en de fotograaf Rony Heirman.