Van Pindaros tot Luzi

Van Pindaros tot Luzi
Van Pindaros tot Luzi

Van Pindaros tot Luzi
Verspreide vertalingen
Uitgeverij P
Leuven, 2009 (152 pp.)
1e druk
ISBN 978 90 79433 46 9

Naast een hele reeks vertalingen in boekvorm (o.m. de Oden van Pindaros en epigrammen uit de Anthologia Graeca, het Lied van de Moezel van Ausonius en het Pervigilium Veneris, fabels van Leonardo da Vinci en Leon Battista Alberti, kunstbrieven van Aretino en een kruisweg van Mario Luzi) publiceerde Patrick Lateur ook tal van vertalingen van fragmenten en verzen van antieke en moderne dichters in bladen, tijdschriften en bloemlezingen. Naar aanleiding van zijn 60e verjaardag worden ze hier gebundeld in chronologische volgorde. Lucretius heeft weinig te maken met Franciscus van Assisi, Ambrosius en Emile Verhaeren staan ver van elkaar, en tussen Lord Byron en Ungaretti ligt een wereld van verschil. Maar de vierentwintig dichters vormen hier een koor van stemmen die over zowat vierentwintig eeuwen heen in vele toonaarden de mens van alle tijden uitzingen. De keuze van de dichters, soms ingegeven door een of andere opdracht, zegt veel over de accenten die de vertaler legt binnen zijn eigen lectuur én over de manier waarop hij met die dichters omgaat.
In de aantekeningen worden auteurs en gedichten kort toegelicht.
Bij wijze van ten geleide schreef Geert van Istendael een uitdagend stuk onder de titel Verboden te vertalen. De portrettekening is van de hand van Anne van Herreweghen.