Rome & Assisi

Rome & Assisi
Rome & Assisi

Rome & Assisi
Uitgeverij P
Leuven, 1998 (99 pp.)
3e druk van Catacomben en De speelman van Assisi
vermeerderd met de cyclus Over heuvels
ISBN 90 73214 62 9

uit de persgeselecteerd

Voor deze derde druk van Catacomben en De speelman van Assisi schreef de dichter de cyclus Over heuvels, waarin zeven bekende en minder bekende plekken in Rome worden opgeroepen. De chronologisch opgebouwde cyclus overbrugt in deze uitgave de periode van het vroegchristendom en de Middeleeuwen.

uit de pers

‘Enerzijds zoekt hij als classicus zijn oorsprong in de antieke wereld; zijn ervaring als vertaler vindt trouwens ook hier de neerslag in de klassieke, retorisch bijzonder doordachte opbouw van zijn verzen. Anderzijds profileert Lateur zich nadrukkelijk als een religieus dichter. De confrontatie met het verleden (de vroegchristelijke catacomben en het levensverhaal van Franciscus van Assisi) vormt geen vrijblijvend thema, maar integendeel een fundamentele zoektocht naar de zin van het eigen bestaan. Dat streven resulteert in een behoedzaam afgewogen dosering van lyrische en meer verhalende elementen. De idealiserende, zacht elegische sfeer past daarbij goed bij de behandelde thematiek. Voor liefhebbers van een klassieke poëtica is dit tweeluik (met verbindingscyclus) alleszins een aanrader.’ (Dirk de Geest in Leesidee)

‘Een bundeling van oude en nieuwe gedichten van een auteur die het rijke christelijke erfgoed exploreert en in vormvaste, sterke poëtische taal evoceert. Over heuvels, voor het eerst in deze bundel gepubliceerd, laat eeuwenoude Romeinse monumenten en plaatsen talig voortduren in onze tijd.’ (Harry Gielen in Het Teken)

‘Ook de sobere en stijlvolle lay-out, naar een idee van Gregie De Maeyer, maken van deze dichtbundel een prachtig object.’ (Openbaar)

Rome & Assisi vormt een prachtige eenheid. Niet alleen de 3 cycli sluiten goed bij elkaar aan, ook de vorm waarin de gedichten zijn gesteld wordt consequent gehandhaafd. Bovendien is de publicatie zeer verzorgd uitgevoerd. Mooi papier, rustig lettertype, passende illustraties.’ (De Vrijzinnige Lezer)

‘Rome & Assisi is een prachtig uitgegeven dichtbundel. Glanzend papier vervat in stijf karton. Negentig bladzijden poëzie opgeschreven in strakke ritmiek, geïnspireerd door de geschiedenis van het christendom.’ (NBD)

geselecteerd

Mons Esquilinus. S. Prassede. Zenokapel

Als ik hun paradijselijke tuin
betreed langs zuilen van porfier, graniet
en marmer, glanst een licht van goud en bruin
in hun verglaasd gezicht. Ik zie het niet.

Ik draag mijn wereld mee over de grens
van plaats en tijd, sta in het schemerlicht,
vermoed hoe engelen de nieuwe Mens
uit kapitelen rijzend vederlicht

op handen dragen. Ik verdraag het niet,
wil weg uit dit besloten pronkjuweel,
tot plots een vuur slaat uit het mozaïek.
De wereld is weer even een geheel.