Raadsels & voorspellingen — Leonardo da Vinci

Raadsels & voorspellingen — Leonardo da Vinci
Raadsels & voorspellingen — Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci
Raadsels & voorspellingen
Uitgeverij P
Leuven, 2006 (72 pp.)
1e druk
ISBN 90 77757 75 9

uit de persgeselecteerd

In de ruim 7000 vellen die van het geschreven oeuvre van Leonardo da Vinci (1452-1519) bewaard bleven, zijn er zowat 170 voorspellingen te vinden die de vorm aannemen van een raadsel. Leonardo bedacht de meeste daarvan bij wijze van entertainment voor de Sforza’s in Milaan tijdens de laatste jaren van zijn verblijf aan het hof van Ludovico Il Moro. Maar tegelijk vormen zijn Profezie een parodie op de uitspraken van professionele astrologen en waarzeggers, die op het einde van de 15de eeuw in apocalyptische beelden het einde van de wereld voorspelden. Leonardo gebruikt dezelfde duistere en onheilspellende bewoordingen, maar zijn zogenaamde voorspellingen monden uit in de banaliteit van elke dag en zijn op die manier een mengeling van ernst en grap, scherts en diepgang. Achter zijn groteske voorspellingen gaan waarschuwingen schuil voor de mens die denkt het centrum van de wereld te zijn, maar die zichzelf ten gronde richt door zijn arrogantie, ijdelheid, laagheid en wreedheid. Op dit punt staan de Profezie heel dicht bij Da Vinci’s fabels en getuigen ook zij van een vrije geest.

zie ook: Leonardo da Vinci, FabelsBestiarium en Maximes

uit de pers

‘Uit het lijvige oeuvre van Da Vinci verzamelde Patrick Lateur zowat 170 profetieën, soms raadselachtige voorspellingen waarin de schrijver zich openbaarde als rasecht ironicus. Ook de vertalingen zijn, net als bij de in 2001 verschenen Fabels van Da Vinci, van de hand van Lateur. Het resultaat heet Raadsels & voorspellingen, en ook hier gaat het om een mooie tweetalige editie.’ (Jan Mertens in De Leeswolf)

geselecteerd

1.38. De religie van de monniken, die leven dankzij hun heiligen die allang gestorven zijn.
Zij die gestorven zijn, zullen duizend jaar later instaan voor het onderhoud van vele levenden.

2.5. Het zaaien.
Dan zal een groot deel van de mensen die in leven bleven, hun voorraad levensmiddelen uit hun huizen gooien als vrije prooi voor vogels en dieren op het land, zonder er zich nog enigszins om te bekommeren.

2.15. Wellust.
En als gekken zullen ze de mooiste dingen achternalopen om ze in bezit te krijgen en er de meest gemene delen van te gebruiken. En terug bij hun verstand zullen ze daarna tot hun schade en berouw erg verwonderd zijn over zichzelf.

4.6. Bijen.
Vele anderen zullen worden beroofd van hun voorraad en voedsel en zonder nadenken zullen mensen hen op een wrede manier onderdompelen en doen verdrinken. Ach, rechtvaardigheid van God, waarom ontwaak je niet om te zien hoe je schepselen zo worden mishandeld?

4.11. Ezels die worden afgeranseld.
Ach, slordige natuur, waarom ben je zo partijdig geworden? Voor sommigen van je kinderen ben je mild en barmhartig, voor anderen een bijzonder wrede en onverzoenlijke stiefmoeder. Ik zie je kinderen overgeleverd in dienst van een ander, zonder enig voordeel. En in plaats van een beloning voor bewezen diensten worden ze vergoed met zeer zware martelingen en moeten ze hun leven voortdurend verspillen ten gunste van hun beul.

5.16. Ik zal één of twee woorden zeggen, of tien of meer, naar believen, en ik wil dat meer dan duizend personen op hetzelfde ogenblik hetzelfde zeggen; ik bedoel: dat zij onmiddellijk hetzelfde zeggen als ik, terwijl ze me niet zullen zien en evenmin begrijpen wat ik tot mezelf zeg.
Dat zullen de uren zijn die jij opsomt. Want wanneer jij er een zal zeggen, zeggen al die mensen, die zoals jij de uren opnoemen, op hetzelfde ogenblik hetzelfde getal als jij.