Moretum — Anton van Wilderode

Moretum. Winter op het land — Pseudo-Vergilius
Moretum. Winter op het land — Pseudo-Vergilius

Pseudo-Vergilius
Moretum. Winter op het land
vertaling: Anton van Wilderode
Uitgeverij P
Leuven, 2019
1e druk
verschijnt op 1 januari 2019

De Appendix Vergiliana is een ietwat misleidende verzamelnaam voor gedichten die nogal wat reminiscenties aan Vergilius bevatten, maar waarvan weinig of niets met zekerheid aan de dichter uit Mantua kan worden toegeschreven. Die collectie bevat wel een paar boeiende stukken, waarvan het Moretum wellicht het meest aantrekkelijke is. De idylle vertelt hoe een arme boer ’s morgens opstaat, brood bakt en beleg bereidt dat moretum heet, en daarna naar zijn akker vertrekt. Het gedicht geeft een ongewone inkijk in het dagelijks leven van een Romeinse keuterboer en is door zijn epische tournures niet vrij van parodie op het grote literaire genre.

Van Wilderode publiceerde Winter op het land in een Vergiliusnummer van Hermeneus in 1982. Archiefonderzoek rond Moretum bracht nog andere vertalingen aan het licht uit Catalepton van de Appendix Vergiliana.

Deze bundeling vormt het sluitstuk op het indrukwekkend vertaalwerk van Anton van Wilderode.

uit de pers — geselecteerd

uit de pers

geselecteerd