Lied van de Moezel & Cupido aan het kruis — Ausonius

Lied van de Moezel & Cupido aan het kruis
Lied van de Moezel & Cupido aan het kruis

Ausonius
Lied van de Moezel & Cupido aan het kruis
Uitgeverij P
Leuven, 2016 (80 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 91455 88 9

uit de pers

Ausonius (ca. 310-395) was de eerste dichter van Frankrijk. Hij groeide op langs de Garonne, doceerde dertig jaar te Bordeaux en werd opvoeder en staatsman aan het keizerlijk hof in Trier. Daar kwam hij onder de bekoring van het Moezellandschap. Het zou hem inspireren tot een lofzang op de rivier, waarmee hij de grondlegger werd van een nieuw genre in de Europese literatuur: het stroomdicht. In Trier zag hij naar eigen zeggen een fresco waarop minnaressen Cupido in de onderwereld folteren. Het fresco gaf aanleiding tot Cupido cruciatus, een poëtische fantasie, een echt jeu d’esprit dat tussen de plooien van de Latijnse literatuur viel. Beide werken van Ausonius kennen in deze eerste gezamenlijke en tweetalige uitgave hun tweede druk.

Zie ook: Ausonius, Lied van de Moezel en Cupido cruciatus.

uit de pers

‘… dat Lateur feilloos tot een feestelijk spel van Nederlandse woorden, klanken en ritme heeft omgetoverd.’ (Toon Van Houdt in Streven)