Maximes — Leonardo da Vinci

Maximes — Leonardo da Vinci
Maximes — Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci
Maximes
Uitgeverij P
Leuven, 2009 (40 pp.)
1e druk
ISBN 978 90 79433 230 0

uit de persgeselecteerd

In het nagelaten oeuvre van Leonardo da Vinci, duizenden pagina’s met annotaties en tekeningen, zijn er tal van bladzijden met een literair karakter: fabels, verhalen, grappen, raadsels, voorspellingen, brieven, persoonlijke aantekeningen, een bestiarium, fantastische evocaties, enz. De manuscripten bevatten ook veel aantekeningen van filosofische aard: spreuken en vergelijkingen, allegorieën en citaten, aforismen en moraliserende gezegden. Ze zijn het resultaat van Leonardo’s lectuur, maar vooral van zijn eigen ervaring en reflectie, en geven een beeld van de onderzoekende en zoekende da Vinci. Zijn maximes getuigen van een vrij pessimistisch mens- en wereldbeeld, maar dat beeld wordt dragelijk door de ironie waarmee hij mensen en dingen benadert en door lichtpunten die hij bespeurt in de werking van mens en natuur. Na de vertaling van Fabels (P, 2001, 2006), Raadsels en voorspellingen (P, 2006) en Bestiarium (Voltaire, 2007) brengt Patrick Lateur de literaire da Vinci weer wat dichterbij.

uit de pers

‘Lateur brengt een mooie en doordachte verzameling bijeen, waarbij naast de brontekst de vertaling wordt opgenomen. Precies in hun kernachtigheid weten de uitspraken van Da Vinci de moderne lezer te raken.’ (Jooris van Hulle in Tertio)

‘In een selectie en vertaling van Patrick Lateur, verschenen bij uitgeverij P, maakt de lezer kennis met de levensvisie van deze intellectueel uit de renaissance. Die wordt aangereikt in tachtig maximes op een twintigtal bladzijden (links de oorspronkelijke Italiaanse tekst, rechts de Nederlandse vertaling). In een aanvullende tekst verschaft de samensteller en vertaler de niet-ingewijde lezer genoeg informatie om de stellingen van Da Vinci in hun juiste context te plaatsen. Afwisseling doet eten, wordt gezegd. Vul Anselm Grün of Henri Nouwen dus gerust eens aan met deze relativerende spreuken en gezegden van Leonardo Da Vinci. Opgepast, niet voor optimisten.’ (Lieve Wouters in Kerk en Leven)

geselecteerd

5. Ach tijd, jij verslindt alles. Ach jaloerse ouderdom, alles verwoest jij. En jullie vreten alles weg door de harde tand des tijds, beetje bij beetje, in een langzaam sterven. Toen Helena in de spiegel keek, zag zij de rimpels en groeven die de ouderdom in haar gelaat had getrokken. Zij weende en vroeg zich af waarom zij tweemaal werd geschaakt.

6. Leeftijd vliegt voorbij, verglijdt onopgemerkt en misleidt eenieder. Niets gaat sneller dan de jaren. Maar wie deugd zaait, oogst roem.

9. Wie zich in een discussie beroept op gezag, gebruikt niet zijn verstand maar veeleer zijn geheugen.

10. Een goede, geletterde ontwikkeling vindt haar oorsprong in een goede aanleg. En aangezien de oorzaak meer lof verdient dan het gevolg, moet je een goede aanleg die niet geletterd is, méér prijzen dan een goed geletterde zonder aanleg.

33. Zoals eten zonder honger de gezondheid schaadt, zo is studeren zonder goesting schadelijk voor het geheugen, dat niets onthoudt van wat het opnam.

34. De mens beschikt over een rijke taal, maar zij is veelal hol en vals. De dieren beschikken over een beperkte taal, maar zij is nuttig en oprecht. En de kleine zekerheid is beter dan de grote leugen.

35. Het is even erg iets goeds te zeggen over een slecht mens als kwaad te spreken van een goed mens.