La Passione — Mario Luzi

La Passione — Mario Luzi
La Passione — Mario Luzi

Mario Luzi
La Passione. Kruisweg bij het Colosseum
Uitgeverij Halewijn
Antwerpen, 2002 (48 pp.)
1e druk
ISBN 90 73503 52 3

uit de persgeselecteerd

Mario Luzi (Castello bij Florence, 1914) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste Europese dichters van de oudere generatie. Zijn indrukwekkend dichtwerk werd in Italië meermaals bekroond en voor de bundel Frasi e incisi di un canto salutare ontving Luzi in 1991 de Europese Aristeion-Literatuurprijs. Voor de kruisweg van de paus bij het Colosseum op Goede Vrijdag schreef hij in 1999 een poëtische meditatie. De kracht van La Passione ligt in de keuze voor een innerlijke monoloog van de eenzame Christus. Centraal staat de Mensenzoon, die als geen ander de mensenwereld van binnenuit heeft gekend en die op weg naar Golgota zijn liefde voor die wereld blijft uitspreken, ondanks zijn ontgoocheling en angst. Christus is voor Luzi de Zoon die in de zekerheid van zijn Vader voor de mensen opkomt en hen weer in beweging brengt. La Passione is een bijzonder oorspronkelijke kruisweg zonder theatraliteit, een diepgravende poëtische catechese, geschikt voor individuele lezing of liturgisch gebruik.

uit de pers

‘Het is beklijvende lectuur, diep menselijk verwoord en sterk poëtisch geladen. Met een nawoord van de vertaler is dit een waardevol boek voor catechese, de liturgie of de individuele lezer op zoek naar kwaliteit voor het geloofsleven.’ (Jan Scheers in Leesidee)

geselecteerd

Nawoord van de vertaler

Mario Luzi (Castello bij Florence, 1914) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste Europese dichters van de oudere generatie. Meermaals bekroond in Italië, ontving hij in 1991 als tweede in een indrukwekkende reeks literaire namen de Europese Literatuurprijs (Aristeion) voor de bundel Frasi e incisi di un canto salutare uit 1990. Ook in kringen van de Nobelprijs dook zijn kandidatuur geregeld op. Naast dichtwerk staan op naam van Luzi toneelwerken, scheppend proza, essays over poëzie en studies over auteurs als Mauriac en Mallarmé. Hij vertaalde bovendien werk van o.m. Coleridge, Shakespeare en Racine.
Tussen zijn poëtisch debuut La Barca (1935) en zijn jongste bundel Opus florentinum (2000) liggen een vijftiental bundels, zowat 1200 bladzijden in de derde druk van zijn verzameld dichtwerk (Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1998). Luzi’s poëzie evolueert van een hermetische en symbolistische schriftuur naar een grotere betrokkenheid op de werkelijkheid. Niet zonder tragische ondertoon omwille van de voortdurende metamorfose van de wereld en de beperktheid van het menselijk bestaan, probeert de dichter zijn verlangen naar een zingevende eenheid te verzoenen met de noodzaak de wereld in haar verscheurdheid te aanvaarden. De religieuze dimensie, die bij Luzi nooit afwezig is, wordt heel sterk en uitgesproken vanaf de bundel Per il battesimo dei nostri frammenti (1985).
In ons taalgebied verscheen een tweetalige bloemlezing uit het werk van Luzi door Frans van Dooren: De onmetelijkheid van het ogenblik, Leuvense Schrijversaktie, Kessel-Lo, 1982. Voor een kennismaking met het denken van Luzi verwijzen we naar: Mario Luzi, Colloquio. Un dialogo con Mario Specchio, Garzanti, Milano, 1999.
Als lid van de Pauselijke Academie voor Schone Kunsten en Letteren aanvaardde Luzi de opdracht voor La Passione, een meditatie voor de kruisweg van de paus bij het Colosseum op Goede Vrijdag 1999. De kracht van deze poëtische overwegingen ligt in Luzi’s keuze voor een innerlijke monoloog van de eenzame Christus. Pas in het stervensuur neemt de dichter het woord over. Centraal staat de man die als geen ander de mensenwereld van binnenuit heeft gekend en op weg naar Golgota zijn liefde voor die wereld blijft uitspreken. Maar Hij is ook de ontgoochelde man, vol angst voor wat komen moet en toch uitkijkend naar de voltooiing. Christus is voor Luzi de Mensenzoon die in de zekerheid van zijn Vader voor de mensen opkomt en hen weer in beweging brengt. In Opus florentinum, in 2001 bekroond met de Premio Carducci, laat hij de koorengelen in de oude dom van Florence zingen: Wij leven in de continuïteit van de mens./ Christus heeft haar opgewekt / uit haar aloude loomheid, haar getekend / met het rood van zijn bloed. / Hij heeft haar evenwel niet onderbroken, hij heeft haar toevertrouwd / aan ieder van ons… Deze verzen klinken als een samenvatting van Luzi’s Via Crucis, een bijzonder oorspronkelijke kruisweg zonder theatraliteit, en een diepgravende poëtische catechese zonder dogmatisme.
De tekst verscheen voor het eerst in de gelegenheidsuitgave onder de titel Via Crucis al Colosseo presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II, Venerdi Santo 1999, Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice, Città del Vaticano. In hetzelfde jaar bracht Garzanti in de reeks Gli Elefanti een uitgave onder de titel La Passione. Via Crucis al Colosseo (1ste en 2de druk). In onze vertaling, die gebaseerd is op de Garzanti-editie, proberen wij de ritmische beweging van de verzen te respecteren. In tegenstelling met de teksten in bijbel en liturgie opteren wij, in de geest van de brontekst, voor de vertrouwelijke jij-vorm in de woorden van Jezus tot de Vader. De vertaling van de begeleidende bijbelteksten wordt ontleend aan de Willibrordvertaling uit 1995.