Kruisweg in de stad

Kruisweg in de stad
Kruisweg in de stad

Kruisweg in de stad
Uitgeverij P
Leuven, 2005 (48 pp.)
1e druk
ISBN 90 77757 41 4
€ 16,50 — bestel

uit de persgeselecteerd

Het uitgangspunt voor Kruisweg in de stad zijn twaalf meditatieve teksten, die geschreven werden vanuit de ikfiguur van Jezus en die een nieuwe plaats krijgen binnen de gekende kruisweg met veertien staties. Afwijkend van de traditionele invulling wordt hier gebruik gemaakt van flashbacks, die het verraad van Judas, de verloochening van Petrus en de geseling evoceren.
De kruisweg kreeg een preludium mee (Laatste Avondmaal en Getsemane) en een postludium (De levende). In dit laatste worden deels paulinische teksten verwerkt. De perikopen zijn genomen uit of leunen sterk aan bij de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.
Een nieuwe kruisweg maar wel met de oorspronkelijke waarden en ideeën. Indrukwekkend! Deze uitgave wordt verlucht met een 12-tal sobere, maar aangrijpende — in 4 kleuren afgedrukte — materiewerken van Luc Hoenraet.

uit de pers

‘Classicus Patrick Lateur en kunstenaar Luc Hoenraet kwamen tot een merkwaardige symbiose toen ze hun werk bijeen legden voor een kruiswegmeditatie met woord en beeld. De twee vonden elkaar in de keuze voor een bijbels maar ook persoonlijk gekleurd verhaal, getekend door ingehouden lijden en hoopvolle vreugde. Het resultaat is een mooie uitgave in boekvorm.’ (Lieve Wouters in Kerk & Leven)

‘Lees de flaptekst niet vooraleer u aan het werk gaat in deze bundel. Daar staat namelijk dat het om een verzameling teksten gaat. Tot driemaal toe. Teksten? Nou, moe! Ik wil Patrick niet beschuldigen van valse bescheidenheid, ik wil alleen maar zeggen dat hij hard zijn best gedaan heeft om het dictaat van het dichterlijke métier naast zich neer te leggen … en dat hij daarin niet geslaagd is. Gelukkig maar voor ons.’ (Dirk Hanssens in Tertio)

geselecteerd

X. Naakt

Ik had de wereld lief,
de zachte heuvels,
het helend water van het meer,
het eenzaam zand van de woestijn.
Ik volgde vogels in hun vlucht,
de schicht van schuwe dieren.
Het ruisen van de granen,
de weelde van de wingerd,
Vader, jouw schepping had ik lief.
Zelfs van de mensen ben ik blijven houden.
Zij volgden en vervolgden me,
zij juichten, huichelden,
gedreven door het Woord
verdreven zij de drager.
Toch bleef ik van hen houden
in hun onwetendheid, verblinding
en doffe doofheid,
in hun ellende, kwalen, onmacht, onrecht.
Jaïrus, Bartimeüs, Magdalena, Lazarus,
de Geraseen, de Kananese
en vele onbekende namen.
Vader, ik had hen lief.
Maar heb ik dan te weinig liefgehad?
Is deze naakte heuvel
het einde van jouw droom,
en blijft de stad die vóór me ligt,
voor eeuwen ver een struikelsteen?
Heb ik dan echt vergeefs geleefd?
Ik sta hier naakt
zoals ik op de wereld kwam.
Mijn Vader, ik ben bang.