Kijken naar jou uit duizend ogen

Kijken naar jou uit duizend ogen
Kijken naar jou uit duizend ogen

Kijken naar jou uit duizend ogen
Antieke liefdespoëzie
met prenten van Gerda Dendooven
Davidsfonds/Literair
Leuven, 2009 (134 pp.)
ISBN 978 90 6306 593 5

uit de persgeselecteerd

Afrodite en Eros, Venus en Amor: de liefde heeft vele gezichten. Het is ‘de mooiste van alle onsterfelijke goden’ volgens Hesiodos, ‘de wrede moeder van zoete lust’ voor Horatius en een ‘bitterzoet en onweerstaanbaar sluipdier’ bij Sapfo. In de klassieke teksten van de Grieken en Romeinen wordt liefde zelden geassocieerd met rozengeur en maneschijn. Waar liefde is, is haat, bloed en dood, wellust en genot.
Dompel je onder in de antieke liefdespoëzie. Laat je meevoeren door het liefdesleven van goden en helden en ontdek een rijkdom aan taal en beelden in klassieke liefdesteksten.
Van Homeros tot Vergilius, van Euripides tot Ovidius. Voor de antieke dichters was de liefde een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hun onsterfelijke poëzie geeft ons inzicht in de wereld van liefde en erotiek zoals die door Grieken en Romeinen beleefd werd.
In Kijken naar jou uit duizend ogen geeft Patrick Lateur een volledig beeld van de klassieke liefdepoëzie. Een unieke bloemlezing met uiteenlopende fragmenten uit verschillende genres en een indrukwekkende lijst van klassieke schrijvers en filosofen.
Met krachtige illustraties van Gerda Dendooven.

uit de pers

‘Met de bloemlezing Kijken naar jou uit duizend ogen voert de samensteller Patrick Lateur de lezer mee in de wereld van de antieken. De lectuur van liefdesgedichten in de lessen Latijn en Grieks werd tot voor enkele tientallen jaren zwaar gehypothekeerd door overwegingen van morele en pedagogische aard. Gelukkig is dat veranderd. Lateurs bloemlezing benadert de uitingen van liefde en seks als manifestaties van de natuur in al haar kracht en geweld of in al haar gratie en tederheid.’ (Jooris van Hulle in Tertio)

‘[…] Die universaliteit van de liefde heeft Patrick Lateur geïnspireerd tot het samenstellen van een bloemlezing met antieke liefdespoëzie. […] Hij verzamelde ruimt tachtig liefdesgedichten van een vijftigtal Griekse en Romeinse auteurs, die worden gepresenteerd in chronologische volgorde. […] Ook de variatie in de vertalingen is zeer groot. […] Kijken naar jou uit duizend ogen is een heel verzorgde uitgave. Iedere auteur wordt gesitueerd in de tijd en de precieze referentie van elk tekst wordt opgegeven […]’ (Joeri Facq in Prora)

‘We kennen P. Lateur als een kundig en ijverig vertaler. In dit boek treedt hij vooral op als bloemlezer van antieke liefdespoëzie. Deze selectie van 83 gedichten of poëtische fragmenten omspant veertien eeuwen, van Homeros tot Agathias. De teksten zijn op zich verscheiden naar vorm en inhoud, maar je kan ze ook vanuit verschillende invalshoeken lezen.’ (Marc Vercruysse in Kleio)

‘Voor wie via dit thema nader kennis wil maken met de antieke wereld biedt P. Lateur met deze bloemlezing in ieder geval een uitstekende oriëntatie. Vermelden we tot besluit nog dat het boek rijkelijk is geïllustreerd met prenten door Gerda Dendooven. Zonder in het minst afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van deze illustraties, betreur ik toch dat men daarvoor geen materiaal uit de klassieke Oudheid heeft gekozen. De vele vaasschilderingen en sculpturen bieden daartoe nochtans ruimschoots materiaal van topkwaliteit.’ (Robert Duthoy in Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen)

geselecteerd