Homerische miniaturen

Homerische miniaturen
Homerische miniaturen

Homerische miniaturen
150 vergelijkingen uit Ilias en Odyssee
met een nawoord van Kristoffel Demoen
Uitgeverij P
Leuven, 2017 (176 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 92339 47 8

€ 19,50 — bestel

Naast talloze kleine vergelijkingen staan er in Ilias en Odyssee van Homeros tweehonderdveertig breed uitgewerkte vergelijkingen. Het zijn poëtische miniaturen die uiteraard op de eerste plaats binnen hun steeds wisselende context moeten worden gelezen en begrepen. Maar ze zijn ook perfect leesbaar en hoogst genietbaar als zelfstandige schilderingen waarin natuur en menselijke bedrijvigheid dienen als vergelijking voor feiten en fenomenen in de homerische epen. Homeros-vertaler Lateur stelde een thematische bloemlezing samen, Homeros-kenner Kristoffel Demoen schreef een verhelderend nawoord.

uit de pers — geselecteerd

uit de pers

 

geselecteerd

Zoals een everzwijn van alle kanten
door sterke, jonge kerels met hun honden
bestookt wordt: uit het dichte kreupelhout
kwam het tevoorschijn en het scherpte juist
zijn blanke tanden met zijn kromme kaken;
ze stormen op hem af van alle kanten,
zijn tanden knarsen luid en hoe geducht
de ever ook mag zijn, toch wachten zij
zijn aanval af, en zonder aarzelen –
zo werd ook Odysseus, Zeus’ lieveling,
bestookt van alle kanten door Trojanen.
(Ilias 11.414-420)

Zoals voor zwemmers land in zicht een bron
van vreugde is, nadat op zee Poseidon
hun sterk gebouwde schip aan stukken sloeg
gedreven door geweld van golf en wind:
slechts weinigen zijn aan de grijze zee
ontsnapt al zwemmend naar het vasteland,
het zeezout kleeft in korsten aan hun huid,
ontsnapt aan onheil gaan ze blij aan land –
zo was haar echtgenoot, toen zij hem zag,
een bron van vreugde en haar blanke armen
lieten zijn hals niet één moment meer los.
(Odyssee 23.233-240)