Homerische miniaturen

Homerische miniaturen
Homerische miniaturen

Homerische miniaturen
150 vergelijkingen uit Ilias en Odyssee
met een nawoord van Kristoffel Demoen
Uitgeverij P
Leuven, 2017 (176 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 92339 47 8

€ 19,50 — bestel

uit de pers — geselecteerd

Naast talloze kleine vergelijkingen staan er in Ilias en Odyssee van Homeros tweehonderdveertig breed uitgewerkte vergelijkingen. Het zijn poëtische miniaturen die uiteraard op de eerste plaats binnen hun steeds wisselende context moeten worden gelezen en begrepen. Maar ze zijn ook perfect leesbaar en hoogst genietbaar als zelfstandige schilderingen waarin natuur en menselijke bedrijvigheid dienen als vergelijking voor feiten en fenomenen in de homerische epen. Homeros-vertaler Lateur stelde een thematische bloemlezing samen, Homeros-kenner Kristoffel Demoen schreef een verhelderend nawoord.

uit de pers

‘De vergelijkingen zijn thematisch geordend en in een register achteraan vind je per vergelijking de vermelding van het beeldend gegeven (de comparans); alleen dit al toont de rijke verscheidenheid aan beelden. De uitgave presenteert de Griekse tekst samen met Lateurs veelgeprezen vertaling. Maar het blijft natuurlijk recyclage van eigen werk. Wie Lateurs vertalingen van Ilias en Odyssee in zijn bezit heeft, kan daar evengoed de vergelijkingen markeren en in hun context bekijken. Voor welk publiek is deze selectie bedoeld? Desnoods voor verzamelaars.’ (Bart Bernaert en Koen Vandendriessche in Kleio)

‘Voor wie er tegen opziet de hele Ilias en Odyssee te lezen maar toch wil kennismaken met deze twee hoogtepunten uit de wereldliteratuur, vormt deze bloemlezing een ideale initiatie die niemand met enige literaire belangstelling zich zou mogen ontzeggen. Op de grote literaire kwaliteiten van de vertaling kom ik niet meer terug vermits ik het daar al uitvoerig over had in mijn besprekingen van de integrale vertalingen van de Ilias en de Odyssee waaruit deze miniaturen geplukt zijn.’ (Robert Duthoy in Hermes)

‘Wat denkt u van de volgende schitterende zin:
“Zoals een everzwijn van alle kanten / door sterke, jonge kerels met hun honden / bestookt wordt: uit het dichte kreupelhout / kwam het tevoorschijn en het scherpte juist / zijn blanke tanden met zijn kromme kaken; / ze stormen op hem af van alle kanten, / zijn tanden knarsen luid en hoe geducht / de ever ook mag zijn, toch wachten zij / zijn aanval af, en zonder aarzelen – / zo werd ook Odysseus, Zeus’ lieveling, / bestookt van alle kanten door Trojanen.”
Zoiets schrijft niemand toch nog?’ (EDS in Kerk & Leven)

geselecteerd

Zoals een everzwijn van alle kanten
door sterke, jonge kerels met hun honden
bestookt wordt: uit het dichte kreupelhout
kwam het tevoorschijn en het scherpte juist
zijn blanke tanden met zijn kromme kaken;
ze stormen op hem af van alle kanten,
zijn tanden knarsen luid en hoe geducht
de ever ook mag zijn, toch wachten zij
zijn aanval af, en zonder aarzelen –
zo werd ook Odysseus, Zeus’ lieveling,
bestookt van alle kanten door Trojanen.
(Ilias 11.414-420)

Zoals voor zwemmers land in zicht een bron
van vreugde is, nadat op zee Poseidon
hun sterk gebouwde schip aan stukken sloeg
gedreven door geweld van golf en wind:
slechts weinigen zijn aan de grijze zee
ontsnapt al zwemmend naar het vasteland,
het zeezout kleeft in korsten aan hun huid,
ontsnapt aan onheil gaan ze blij aan land –
zo was haar echtgenoot, toen zij hem zag,
een bron van vreugde en haar blanke armen
lieten zijn hals niet één moment meer los.
(Odyssee 23.233-240)