Helden

Helden
Helden

Helden
150 epigrammen uit de Anthologia Graeca
Uitgeverij Damon
Eindhoven, 2019 (? pp.)
1e druk
ISBN ?
verschijnt najaar 2019

Van de duizenden epigrammen, geschreven door bekende en minder bekende dichters tussen de zesde eeuw voor en de zesde eeuw na Christus, bleven er in de Anthologia Graeca ruim vierduizend bewaard. Deze verzameling werpt een licht op alle facetten van de antieke Sercultuur. Eerder bracht Patrick Lateur al reeksen van telkens honderdvijftig puntdichten over dichters (Voltaire, 2007), filosofen (Damon, 2009) en goden (Damon, 2017). Met die laatste reeks vormt de nieuwe thematische verzameling Helden een tweeluik. In de honderdvijftig gedichten worden bekende helden en heldinnen uit mythen en sagen, uit de homerische epen en uit de Griekse tragedies geëvoceerd, onder meer Herakles en Deukalion, Niobe en Ariadne, Achilles en Odysseus, Ifigeneia en Medeia. Ook politieke helden als Themistokles en Alexander de Grote, en verder oorlogshelden en sporthelden. De epigrammen laten zien hoe de antieken zich door de eeuwen heen spiegelden aan hun mythologische held(inn)en of aan historische figuren die zich door hun optreden onsterfelijk hadden gemaakt. In deze tweetalige bloemlezing weerklinken de heroïsche epigrammen in diverse toonaarden, want over heldhaftige figuren wordt er nu eens ernstig en diepzinnig, dan weer luchtig en spottend geschreven. Maar altijd scherp en beknopt, zoals het van puntgedichten wordt verwacht.

uit de pers — geselecteerd

uit de pers

geselecteerd