Goden

Goden
Goden

Goden
150 epigrammen uit de Anthologia Graeca
Uitgeverij Damon
Eindhoven, 2017 (192 pp.)
1e druk
ISBN 978 94 6340 098 5

€ 18,90 — bestel

uit de pers — geselecteerd

De Anthologia Graeca is een wondere verzameling van meer dan vierduizend Griekse epigrammen verspreid over meer dan duizend jaar. De Griekse, Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse cultuur weerspiegelt zich in verzen allerhande, gaande van graf- en wijngedichten over stichtelijke en erotische epigrammen tot gedichten over goden en helden, dichters en filosofen.

De goddelijke epigrammen die Patrick Lateur hier in vertaling samenbrengt, zijn niet alleen van godsdiensthistorisch belang, ze hebben ook een grote waarde vanuit literair en documentair standpunt. De kleine helft van deze bloemlezing bestaat uit puntgedichten over de twaalf Olympische goden. In twee andere afdelingen komen kleinere mannelijke en vrouwelijke godheden en goddelijke wezens aan bod, terwijl het laatste deel een tiental vroegchristelijke epigrammen aanreikt. De Griekse tekst en de handige registers geven dit goddelijk boek een meerwaarde mee.

uit de pers

‘Kortom, opnieuw een zeer toegankelijke Nederlandse vertaling van een (deel van een) zeer belangrijke, klassieke bron.’ (A. van Wiechen in OudWeb. Passie voor het verleden)

‘Het “vormprobleem” is een terugkerend element in Lateurs benadering van antieke poëzie; ook in deze bundel verantwoordt hij zijn keuzes door te differentiëren tussen gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid. Zijn doeltaalgerichte aanpak levert in ieder geval vloeiend – en klinkend – Nederlands op. Voor wie de details wil herleiden tot de bron is het afdrukken van de Griekse tekst een immer welkome oplossing.’ (Floris Overduin in Hermeneus)

‘De grote verdienste van Lateur is dat hij met deze vertaling zijn leespubliek laat kennismaken met een vrij onbekend stukje Griekse literatuur. Het wordt dus nu al uitkijken naar zijn nieuwe werk in worden. Want jawel, op zijn Facebookpagina verschijnt elke maandag alweer een nieuwe epigramvertaling.’ (Katrien Vanacker en Dieter Wildemauwe in Kunsttijdschrift Vlaanderen)

‘De vertaling in vrije verzen doet recht aan de inhoudelijke en stilistische variatie van de originelen, waarvan de Griekse teksten eveneens zijn opgenomen.’ (Joeri Facq in Prora)

‘De manier waarop Patrick Lateur zich als vertaler en bloemlezer blijft profileren, getuigt van een onuitputtelijke werkkracht en een nooit afnemende alertheid als het erop aankomt vanuit zijn betrokkenheid bij de Griekse-Romeinse cultuur en de nawerking ervan in onze westerse samenleving, voor zichzelf – en meteen ook voor zijn lezers – een vorm van consolidatie te creëren die zin en betekenis kan geven aan wat dagelijks op ons afkomt. Laat de veelheid van publicaties een soort rusteloosheid vermoeden, zonder terughoudendheid kan worden gezegd dat Lateur altijd weer kwaliteit voor ogen heeft.’ (Jooris van Hulle in Poëziekrant)

‘Lateur benadrukt in zijn voorwoord het vormprobleem wat het vertalen van antieke poëzie met zich meebrengt. Hoe geef je antieke dicht- en versvorm voor lezers van vandaag adequaat weer? Lateur verantwoordt zijn keuzes door een verschil te maken tussen gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid. Zijn benadering levert een mooie en vloeiend Nederlandse vertaling op. De weergave van de Griekse tekst bij de vertaling is een fraaie toevoeging voor de puristen. De vertalingen van Lateur lezen fijn en geven een goed beeld van de originele epigrammen, die recht doen aan de inhoudelijke en stilistische variatie van de originele werken.
Lateur levert met zijn vertalingen een goede bijdrage aan de geschied- en literaire wetenschap. De originele teksten leveren daarbij een mooie meerwaarde aan het geheel. De registers achterin de bundel maken het makkelijk om dingen na te gaan en/of uit te zoeken. Het maakt de bloemlezing zeer toegankelijk en een aanrader voor geïnteresseerden.’
(Nicole Janssen in Archeologie Nederland)

‘De alom bekende en gewaardeerde vertaler Patrick Lateur heeft 150 epigrammen geselecteerd. Hij kiest niet voor een formele vertaling van de vormvaste dichtregels, maar voor vrije verzen waarin kan gespeeld worden met ritme, beeld, expressie en klank. Elke pagina bevat het Griekse epigram, gevolgd door de vertaling. Annotaties en registers van auteurs, eigennamen en epigrammen maken deze mooie uitgave compleet.’ (Luc Anckaert in Collationes)

geselecteerd

Nossis (5.170) over Afrodite:

‘Niets zoeter dan de liefde,
want alle zaligheden laat zij achter zich,
Voor haar spuw ik zelfs honing uit mijn mond.’
Zegt Nossis.

Het meisje dat geen kussen kreeg van Kypris,
kent haar echt niet,
weet niet hoe rozen bloeien.

Julianos, prefect van Egypte (16.388) over Eros:

Ik vlocht een krans en vond
toen Eros in de rozen.
Ik nam hem bij zijn vleugels
en doopte hem in wijn.
Ik greep de beker, dronk.
Nu zit hij diep in mij
en kittelt met zijn vleugels.