De geschiedenis van een steenbok — Willy Spillebeen

De geschiedenis van een steenbok
De geschiedenis van een steenbok

Willy Spillebeen
De geschiedenis van een steenbok
samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur
Uitgeverij P (Parnassusreeks)
Leuven, 2002 (160 pp.)
1e druk
ISBN 90-76895-49-X

uit de pers

Naast romans en verhalen, vertalingen en bloemlezingen, essays en kritieken heeft Willy Spillebeen in zijn indrukwekkende literaire carrière ook een achttal dichtbundels gepubliceerd. De geschiedenis van een steenbok, het vijfde deel in de Parnassusreeks, is een bijzonder knappe selectie poëzie van een authentiek dichter, gekozen en ingeleid door Patrick Lateur.

De samensteller stelde het boek voor op 15 november 2002 in het Ontmoetingscentrum van Menen.

uit de pers

‘De maker van poëzie die een groot publiek aan kan spreken. Relevante en prettig leesbare inleiding. Bibliotheken die een betrouwbaar overzicht van poëzie nastreven, zouden een bestelling moeten overwegen.’ (Nederlandse Bibliotheek Dienst)