Het evangelie volgens dichters

Het evangelie volgens dichters
Het evangelie volgens dichters

Het evangelie volgens dichters
Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie
co-samensteller: Stefan van den Bossche
Lannoo/Atlas
Tielt/Amsterdam, 1999 (254 pp.)
1e druk
ISBN 90 209 3675 1

uit de pers

De evangelieverhalen hebben niet alleen beeldende kunstenaars en componisten geïnspireerd, maar ook talloze dichters. Daarbij denen wij niet enkel aan de stroom van religieuze gedichten die vanuit een gelovige levensvisie werden geschreven, maar ook aan de lyriek van andersgelovigen die zich lieten inspireren door de getuigenisverhalen van de vier evangelisten. Deze bloemlezing die beperkt blijft tot de poëzie van de twintigste eeuw, bevat tweehonderd verzen van tachtig dichters, geordend volgens de structuur van de evangelies en telkens gekoppeld aan de versregel uit het evangelie.

uit de pers

‘Bij lezing en herlezing van de teksten werden we aangesproken door de intensiteit die de verzen verkrijgen als ze naast de evangelieteksten geplaatst worden. Het gehele boek bezit de tragische kracht van de confrontatie met de dood (en verrijzenis), die centraal staat in het christelijke geloof.’ (Luc Anckaert in Streven)

‘Het uitgangspunt van de beïnvloeding betekent dat er ook gedichten in staan die niet vanuit een gelovige visie geschreven zijn. Dat is een terechte keus. Christenen staan midden in een wereld, christen-dichters en seculiere dichters bewegen zich door elkaar. Dus botsen stem en tegenstem in dit boek met elkaar.’ (Hans Werkman in Trouw)

‘Een poëziebloemlezing met een open aanpak en bovendien getuigend van veel respect voor anders- of niet gelovigen, doet daarom ongetwijfeld meer recht aan het evangelie dan een verzameling gedichten in een “veilig” en behouden concept. Maar ook vanuit literair oogpunt verdient de keuze voor een aantal gedichten die de Bijbel op een vrijzinnige of recalcitrante manier becommentariëren, alle waardering.’ (Dirk Hanssens in Poëziekrant)