Niets van deze website mag worden verveelvuldigd zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Patrick Lateur, tenzij voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van tekst- of fotomateriaal van deze website op andere websites is ten strengste verboden. Er wordt naar gestreefd om uitsluitend oorspronkelijk tekst- en fotomateriaal te gebruiken. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, dan gebeurt het gebruik onder de strikte voorwaarde dat alle materiaal uitsluitend om informatieve, educatieve doeleinden wordt verspreid en beroepen wij ons op het wettelijk gedefinieerd citeer- en persrecht voor de inclusie van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Vind je evenwel dat bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal niet op deze weblocatie thuishoort, laat ons dat even weten en dan verwijderen we het onmiddellijk. Patrick Lateur kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van zijn diensten, hetzij technisch, hetzij inhoudelijk.

© 2016 by Patrick Lateur. No part of this page may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means without the written permission of the copyright owner(s). Unless otherwise noted, all text and graphical files are under the protection of international copyright laws. All elements are copyright to their respective owners. They are transmitted for non-commercial, educational personal use only, and by using this service you agree to these terms. The author does no claim any copyright on material represented here except his own. He will not be held responsible for any damages that may occur from the use of this page.

Afbeelding header: detail uit portret van Patrick Lateur, tekening door Hans De Munter.

Concept en samenstelling website: Servaas Lateur.