Pasen met Giotto en Gezelle

Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke,
nu de stem van
mensche en dier!
Paaschen, Paaschen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat den verschen
wierook dampen:
Hallelujah,
´t jok is af
van de dood en
van het graf!

Guido Gezelle, Tijdkrans. [Paaschen, Paaschen] vv. 1-16 (22.1.1897) – Giotto, Verrijzenis en Noli me tangere, 1303-1305 (Capella dei Scrovegni, Padua)

ZALIG PASEN