Goede Week met Giotto en Gezelle – Witte Donderdag

Ten avondmale zat weleer,
zoo wij nu zijn gezeten,
Gods eigen menschgeboren Zoon,
en zou het Paaschlam eten;
het oude Paaschlam, nimmermeer
genut, na dezen laatsten keer.

Hij nam het brood, Hij zegende ´t.
Hij brak het, en, gebroken,
zoo gaf Hij ´t zijne Apostelen,
nadien Hij had gesproken:
‘Ontvangt en eet,’ zei Hij, ‘dit is
mijn lichaam, neen, geen beeltenis.’

Weêrom heeft in zijn handen Hij
den beker opgeheven,
gezegend en de twaalf van hem
te drinken ook gegeven,
met: ‘Neemt en drinkt nu allen, gij,
daaruit, dit is mijn bloed,’ zei Hij.

Guido Gezelle, Nagelaten dichtwerk. Hosanna! Welgekomen! – vv. 1-18 (3.7.1894) – Giotto, Laatste Avondmaal, 1303-1305 (Capella dei Scrovegni, Padua)