Zondags woord en beeld – 50

  • ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
  • ‘Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.’ Et iterum se inclinans scribebat in terra. Audientes autem unus post unum exibant, incipientes a senioribus, et remansit solus, et mulier in medio stans.
  • ‘Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον.’ καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.

Evangelie: Johannes 8, 7-9 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
Pieter Bruegel de Oude, Jezus en de overspelige vrouw, 1565 (The Courtauld Institute of Art, Londen) – Handtekening en datering onderaan links: BRVEGEL.M.D.LXV