Zoenen uit Mechelen

Na de Brugse kussen van Lernutius brengt Tom Ingelbrecht nu ook de Mechelse Basia van Janus Secundus in een mooie tweetalige editie bij de Leuvense uitgeverij P. Naast wat proza liet Johannes Everaerts uit Den Haag (°1511) zowat zevenduizend Latijnse verzen na toen hij amper 25 (!) jaar oud – op weg van Mechelen naar Spanje bij Keizer Karel – overleed in de Sint-Amandsabdij te Saint-Amand-les-Eaux. Een kleine 500 verzen staan in zijn Basia. Zo begint Basium VII à la Catullus:

Wel honderd zoenen honderdmaal,
wel honderd zoenen duizendmaal,
wel duizend zoenen duizendmaal,
en zoveel duizend duizendmaal,
als druppels in een weidse zee,
als sterren aan de hemel staan…

Een bedwelmende bundel, in het Latijn én in het Nederlands.