Kant in Kiev

Het Azov-regiment komt niet alleen naar buiten met heroïsche daden, ook woordvoerders proberen het aanzien te corrigeren van de Oekraïense nationalisten, die naar eigen zeggen ver van het fascisme staan. In het weekend schetste Corry Hancké in DS er een beeld van. In La Repubblica komt vandaag Dmytro Kuharchuck aan het woord, aanvoerder van het tweede bataljon in Kiev: ‘Ik lees Kant en verspreid zijn denkbeelden in het Azov. Ik moet zeggen dat de jongens het waarderen.’ Het is even schrikken: wijsgerige macho’s is niet direct iets wat je verwacht. En tegelijk citeert hij uit het besluit van Kritik der praktischen Vernunft (1788): ‘Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied, [hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt]: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.’ Legt Kuharchuck hier een filosofisch rookgordijn of fundeert hij zijn leven van verweer en geweld echt op Immanuel Kant? Dan mag je hopen dat hij ook Zum ewigen Frieden (1795) over de ideale wereldorde op zak heeft.