Zondags woord en beeld – 48

  • Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “Ik zal er zijn heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”’
  • Dixit Deus ad Moysen: ‘Ego sum qui sum. Ait: ‘Sic dices filiis Israel: “Qui sum misit me ad vos.”’ Dixitque iterum Deus ad Moysen: ‘Haec dices filiis Israel: “Dominus, Deus patrum vestrorum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus lacob, misit me ad vos; hoc nomen mihi est in aeternum, et hoc memoriale meum in generationem et generationem.”’
  • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν· ‘Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν· Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· “Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς.”’ καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς Μωυσῆν· ‘Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· “Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ, ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς.”’

Eerste lezing: Exodus 3, 14-15 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
Marc Chagall, Mozes en het brandend braambos, 1960-1966, Musée National Marc Chagall, Nice.