‘De Vrede’ van Kiev

In het Khanenko Museum van Kiev staat een werk van de neoclassicistische beeldhouwer Antonio Canova: De Vrede. Naar mijn gevoel niet direct zijn beste, maar in deze donkere dagen krijgt La Pace een bijzondere dimensie. Canova maakte het kort na 1812 op bestelling van Nikolaj Roemjantsev, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Het is die Nikolaj die in Oorlog en Vrede van Tolstoj aan tsaar Alexander I vraagt generaal Koetoezov te ontslaan en vrede te sluiten met Napoleon, die Moskou is binnengetrokken. Nog vóór het Congres van Wenen kreeg Canova’s beeld een symbolische betekenis en de inscripties op De Vrede, die de verdragen op naam van de familie Roemjantsev moesten memoreren, zijn in het Latijn gesteld, de universele taal die toen de volkeren kon verbinden. Later werd Roemjantsev ontslagen, Napoleon verslagen en het beeld aangeslagen. Nu weerstaat De Vrede in een bunker van het museum het geweld van wie na Roemjantsev kwamen.