Zondags woord en beeld – 47

  • Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. (…) Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem verstomd was; was Jezus weer alleen.
  • Et facta est, dum oraret, species vultus eius altera, et vestitus eius albus, refulgens. Et ecce duo viri loquebantur cum illo, et erant Moyses et Elias, qui visi in gloria dicebant exodum eius, quam completurus erat in Ierusalem. (…) Et vox facta est de nube dicens: ‘Hic est Filius meus electus; ipsum audite.’ Et dum fieret vox, inventus est Iesus solus.
  • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. (…)καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· ‘Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε.’ καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος.

Evangelie: Lucas 9, 29-31 en 35-36a (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
San Apollinare in Classe, eerste helft van de 6de eeuw, Ravenna. In het bovenste segment van de apsiskalot: de Transfiguratie, met Mozes en Elia links en rechts van Christus (het kruis). De mozaïek dateert uit het midden van de 6de eeuw.