Zondags woord en beeld – 46

  • En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volkeren, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
  • Non enim est distinctio Iudaei et Graeci, nam idem Dominus omnium, dives in omnes, qui invocant illum: ‘Omnis enim, quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit.’
  • οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· ‘Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.’

Tweede lezing: De brief aan de Romeinen 10, 12-13 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
Santa Sabina, Rome. Op de achterwand van de vroegchristelijke basilica staat op de vijfde-eeuwse mozaïek links en rechts van het wijdingsopschrift een vrouw met Oud en met Nieuw Testament in de hand, voorstelling van de kerkgemeenschap die voortkomt uit het jodendom én uit niet-joodse volkeren.