Zondags woord en beeld – 45

 • Zoals het vaatwerk van een pottenbakker in de oven getoetst wordt, zo toets je een mens aan zijn uitspraken.
  Zoals je aan de vruchten van een boom de teler kent, zo ken je aan de overwegingen van een mens zijn bedoelingen.
  Prijs een mens niet vóór je zijn overwegingen gehoord hebt, want daaraan wordt een mens getoetst.
 • Vasa figuli probat fornax,
  et homines iustos tentatio tribulationis.
  Sicut rusticationem ligni ostendit fructus illius,
  sic verbum ex cogitatu cordis hominis.
  Ante sermonem non laudes virum:
  haec enim tentatio est hominum.
 • σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος,
  καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ.
  γεώργιον ξύλου ἐκφαίνει ὁ καρπὸς αὐτοῦ,
  οὕτως λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου.
  πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα·
  οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.

Eerste lezing: Wijsheid van Jezus Sirach 27:5-7 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)

Medio april verschijnt bij uitgeverij Halewijn (Antwerpen)
Hildegard van Bingen, Symphonia – Gezangen
met Latijnse brontekst, vertaling en annotaties (248 blz.).
Eerste info hier.