Kiev en Melos versus het ‘recht’ van de sterkste

Antieke geopolitiek. Het eiland Melos – waar de Venus uit het Louvre vandaan komt – voegt zich in 416 v.C. niet naar de plannen van het imperialistische Athene en kijkt uit naar een helpende Spartaanse hand. Thucydides eindigt het vijfde boek van De Peloponnesische Oorlog met de beklemmende dialoog tussen Meliërs en Atheners én de dramatische afloop (84-116).

Meliërs: ‘Zou het voor u niet acceptabel zijn wanneer wij neutraal blijven en uw vrienden zouden zijn in plaats van uw vijanden, maar bondgenoot van geen van beide kanten?’
Atheners: ‘Nee, want uw vijandschap schaadt ons minder dan uw vriendschap zou doen, aangezien die in de ogen van onze onderdanen een duidelijk teken van zwakheid zou zijn, maar uw haat een bewijs van onze macht.’ (94-95)

… De Atheners doodden alle volwassen Meliërs die ze gevangennamen en verkochten kinderen en vrouwen als slaaf. Ze vestigden zich zelf in de stad en stuurden er later vijfhonderd kolonisten heen. (116.2)
– Vert. Wolther Kassies, Athenaeum, 2013