De speelman van Pamel

Voor zijn negentigste verjaardag publiceerde Kunsttijdschrift Vlaanderen in 2010 een themanummer over Hubert van Herreweghen, tien jaar later verscheen bij uitgeverij P zijn Verzamelde gedichten. Vandaag woensdag 23 februari organiseert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren een colloquium: ‘Dichter Hubert van Herreweghen. De speelman van Pamel’, m.m.v. Lut Missinne (WWU Münster), Piet Gerbrandy (Universiteit Amsterdam), Stefaan Evenepoel (em. UGent), Dirk De Geest (KU Leuven), Johan van Cauwenberge (ex-Klara), Leen van Dijck (voorzitter KANTL) en Patrick Lateur.

De vijftig corona-stoelen waren snel bezet, de nieuwe regels laten inmiddels iets meer toe en momenteel zijn zeventig stoelen gereserveerd. Misschien is er voor late beslissers achteraan nog wel ergens een zetel vrij.