Zondags woord en beeld – 44

  • ‘Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd,’ zei Abisai tegen David. ‘Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan.’ ‘Nee, dood hem niet,’ antwoordde David. ‘Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer.’
  • Dixitque Abisai ad David: ‘Conclusit Deus hodie inimicum tuum in manus tuas; nunc ergo perfodiam eum lancea in terra semel, et secundo opus non erit.’ Et dixit David ad Abisai: ‘Ne interficias eum; quis enim extendit manum suam in christum Domini et innocens erit?’
  • καὶ εἶπεν Αβεσσα πρὸς Δαυιδ· ‘Ἀπέκλεισεν σήμερον κύριος τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ νῦν πατάξω αὐτὸν τῷ δόρατι εἰς τὴν γῆν ἅπαξ καὶ οὐ δευτερώσω αὐτῷ.’ καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα· ‘Μὴ ταπεινώσῃς αὐτόν, ὅτι τίς ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ ἀθῳωθήσεται;’

Eerste lezing: 1 Samuel 26:8-9 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
Rembrandt, Saul en David, ca. 1655 (Mauritshuis, Den Haag)