Eunice

Eunice is de naam van het stormgeweld dat vandaag over onze contreien zou razen. Een eufemisme, als we alles wat enigszins los zit vast moeten maken. Klinkt zelfs een beetje cynisch: Eunice is Grieks, en Εὐνίκη staat voor ‘goede zege’. Als eigennaam komt Eunikè voor in een brief van Paulus aan Timoteüs in Efese: het geloof dat eerst … uw moeder Eunike bezield heeft – πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν … τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ (2 Tim 1:5). Klinkt rustig en innemend. Maar als de oude Aiolos zijn duivels ontbindt en meer dan één wind uit zijn grot lost – vraag het maar aan Odysseus en Aeneas – dan geef je die woeste waaiwind best niet zomaar een naam. Een beetje etymologie kan geen kwaad, veel minder dan Eunice.

Leonardo da Vinci, Winden (Windsor 12377–12386)

Reblog op  #GrondslagenNet