Efemeriden

Efemeriden II, dat begin januari bij uitgeverij P verscheen, lokt mooie reacties uit. Jooris van Hulle opent zijn recensie op het boekenplatform van wat ooit Kunsttijdschrift Vlaanderen was, als volgt: “De zorgvuldig geselecteerde notities en bedenkingen [..] kunnen worden gelezen als een vorm van een dagboek. Maar in wezen verruimt Lateur het begrip: het gaat vaak om feiten en gebeurtenissen die in de marge van het leven dreigen te verzinken, maar hier door de accurate manier van verwoorden een nieuwe wending meekrijgen die de lezer uitnodigt even stil te staan, even verder door te denken bij alles wat op hem afkomt. Doorheen de keuze van zijn ‘onderwerpen’ – de ontmoetingen met boeiende figuren, de confrontatie met kunstwerken hier bij ons of in musea die hij bezoekt, de blijvende aandacht voor de wereld van de klassieken – tekent zich over het geheel van het boek een ‘proeve van zelfportret’ uit.”

Uit de vele privéreacties dit speelse compliment van Paul Claes:
Wie kan er weerstand bieden
aan de Efemeriden
van een connaisseur
als Patrick Lateur?

Een – ik citeer – Anonymus (21ste eeuw), en niet de eerste de beste, stuurt dit al even speelse addendum:

… en als Paul Claes dat zegt,
steeds eerlijk en oprecht,
wie kan dan nog betwisten
wat wij al heel lang wisten?

Het boek (zeventien euro) is nog steeds te bestellen in de boekhandel [ISBN: 9789493138674] ofwel rechtstreeks bij Uitgeverij P: contact@uitgeverijp.be.