Lichtmis – Haiku 45

Lichtmis

Wafels bij hopen.
Van Hanna en Simeon
mis ik vaak het Licht.

Lucas 2:29-32

‘Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.’

‘Meester, laat uw dienaar
nu in vrede gaan.
Zo hebt U het mij voorzegd.
Want met eigen ogen zag ik
uw verlossing die U hebt bereid
voor het oog van heel de aarde,
licht geopenbaard voor heidenen,
glorie voor uw volk, voor Israël.’