Zondags woord en beeld – 39

  • ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
  • ‘Omnis homo primum bonum vinum ponit et, cum inebriati fuerint, id quod deterius est; tu servasti bonum vinum usque adhuc.’
  • ‘Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.’

Evangelie: Johannes 2:10 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)
Sarcofaag van Sabrinus, begin 4de eeuw (Vaticaanse Musea, Rome) – Het wijnwonder is uitgebeeld links van de centrale orante.