Loire 4 – Agnès Sorel in Loches

Begin december stond ik in Mayer van den Bergh voor de Madonna van Jean Fouquet uit het KMSKA, een maand later ligt haar evenbeeld schoon en vroom voor me op haar praalgraf in de Saint-Ours van Loches: Madame Agnès Sorel, een van de mooiste vrouwen van Europa halfweg de vijftiende eeuw, minnares van Charles VII. De Madonna als een dame of la Dame (noble damoyselle lees ik op het graf) als een Madonna? Bij Fouquet kijkt het Kind niet direct uit naar de moedermelk en pakt Maria uitzonderlijk uit met haar al even uitzonderlijk weelderige boezem. Zo kan Agnès rond hebben gelopen in het kasteel hoog boven de stad, maar op het graf ligt zij heel zedig, terwijl twee engelen het hoofdkussen ondersteunen. Fouquet schilderde zijn Maria een paar jaar na de plotse dood van Agnès in 1450. Zij was amper achtentwintig. In haar lichaam vond men in 2004 net iets te veel kwik. Het leven in kastelen heeft zo zijn ongemakken.