Pastorale ring

Ten noorden van Tel Aviv botsten onderwaterarcheologen voor de kust van Caesarea Palestinae op twee antieke schepen. Die havenstad van Herodes, koning van Judea, de kindermoordenaar in Matteüs 2, komt meermaals voor in De handelingen van de apostelen. De schepen uit de derde eeuw leverden een en ander op, onder meer potten en figuurtjes, klokjes om boze geesten af te weren, zilveren en bronzen Romeinse munten, een ijzeren anker. En een smalle gouden ring met groene edelsteen. Daarop de beeltenis van een herder met een schaap of een ram op de schouders. Een Hermes Kriophoros? Een Goede Herder?

Wie droeg die ring? Een episcopus die per schip naar een collega voer en buitengaats verdween in de diepte van de zee? Of een handelaar die uit Noord-Afrika of uit Hesperia gevaren kwam, en in het zicht van de haven door de golven werd verzwolgen? Of paste de smalle ring rond de vinger van een dame uit de hoge kringen, die oor kreeg voor wat er ooit gebeurde in Jeruzalem? Misschien was het toch een late hellenist, die niet zonder heimwee naar de oude riten een kriophoros uit liet snijden. Caesarea was een multiculturele havenstad met veel etnieën en religies. Of, o ja, ook dit nog: de drager kan gewoon een stadmens zijn geweest, die hield van pastorale taferelen.