PAX

Het draagstuk van een romaans timpaan (ca. 1130) van de Notre-Dame in La Charité-sur-Loire met vier taferelen: de Boodschap, Maria en Elisabeth, de geboorte (in een zeldzame voorstelling) en de herders.

Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bonae voluntatis.
Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.
(Lucas 2:14)