Rorate caeli – IV

  • … en (Elisabet) riep luid: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! … Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”
  • … et exclamavit voce magna et dixit: “Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. … Et beata, quae credidit, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei a Domino.”
  • … καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν “Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. … καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.”

Evangelie: Lucas 1:42 en 45 (NBV21 – Vulgata – Septuaginta)