Mystic LeWitt

Soms vallen dingen je tegelijk toe, en versterken ze elkaar of werken ze contrasterend. Tussen twee mystiekers in die ik deze week op de kalender vond, lees ik op een wand van het Joods Museum in Brussel de eerste zin van Sentences on Conceptual Art van Sol LeWitt in zijn handschrift: “Conceptual artists are mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that logic cannot reach.” Negen jaar geleden zag ik in Leuven de muren van M beschilderd met LeWitt’s Wall Drawings. Ze ademden in de grote ruimten. In Brussel zit een en ander iets enger, maar komen meer aspecten van de artiest aan bod. En steeds is er de verstilling. Een ‘very observant non-believer’ noemde zijn vrouw hem. Met de meeste conceptuelen heb ik weinig. Bij deze grondlegger blijf ik een hele tijd hangen in een museum dat er voor mij alleen is.

Wall Drawing #368 (1982), uitvoering Joods Museum, Brussel, 2021. – Rechts tegen de wand: manuscript van Sentences on Conceptual Art (1968).