Liefde en mystiek II

De kalender kleurt deze week mystiek. Gisteren de Spanjaard Johannes van het Kruis (1542-1591), vandaag is onze Brabantse Hadewijch (13de eeuw) aan het feest.

42
Comen es de droeve tijt
van buten, ende vele van binnen meer.
Dat ghi ons, lief, ontbleven sijt,
dat es een onverwinlec seer.
Dat goet dat ghi gavet wilen eer,
dat ontblivet ons bi vremden keer,
ende uwe rike gheleer,
ende hoe ghi uwe selven sijt gheheer.

Het droeve seizoen is aangebroken,
buiten, maar meer nog binnenin.
Dat jij, lief, ons in de steek laat,
is een onoverkomelijke pijn.
Het goede dat je eertijds gaf,
ontsnapt ons door een vreemde gril,
en ook je rijke leer,
en hoe heerlijk jij in jezelf bent.

Hadewijch, Liederen (vert. Veerle Fraeters & Frank Willaert, 2009)