Valse oudheid

In Rome wordt de perszaal van het Palazzo Chigi gerestyled. Draghi wil haar wat zakelijker en functioneler: een achtergrond voor projectie van tabellen en grafieken, en een toegang voor mensen met een handicap. Dat was voor de retoriek en megalomanie van Berlusconi compleet onbelangrijk. Ook zijn wansmakelijke Korinthische zuilen verdwijnen. Machthebbers van een bepaalde signatuur vinden het niet zelden nodig zich te beroemen en te beroepen op antieke citaten, literair of architecturaal. Uitgerekend zij brengen de klassieken in diskrediet.