Religie en kunst

In de discussie omtrent de plannen voor een nieuwe kerk voor de Brugse Emmaüsparochie (cf. o.m. De Standaard) wordt weinig of geen aandacht besteed aan de kansen voor de kerk om voeling te blijven houden met hedendaagse kunst. De nieuwe kapel van het Sint-Lodewijkscollege in dezelfde stad toont aan hoe architectuur en beeldende kunst het gesprek aangaan met hedendaagse spiritualiteit en liturgie. Almaar kleiner wordende parochiegemeenschappen moeten zich toch niet blijven opsluiten in gebouwen die niet meer kunnen functioneren zoals ze dat ooit deden? Ik weet niet wat er met de vijf bestaande kerken zal gebeuren, maar de keuze van het Emmaüsteam is pastoraal gefundeerd en zal ook wel op stevige zakelijke overwegingen berusten. En dat opent perspectieven voor een gebouw waaraan architecten en kunstenaars een hedendaags gelaat kunnen geven en waarin gelovigen anno 2021 zich kunnen herkennen.