Zondags woord en beeld – 31

  • Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.
  • Ego sum Alpha et Omega, dicit Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est, Omnipotens.
  • Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

Tweede lezing: Apokalyps 1:8 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Vroegchristelijke inscriptie, Catacombe van Domitilla, Rome.