Zondags woord en beeld – 29

  • Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had; en elke dag hadden zij te eten, hij, zij, en haar familie. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie raakte niet op, volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia.
  • Quae abiit et fecit iuxta verbum Eliae et comedit illa et ipse et domus eius per dies. Hydria farinae non defecit, et lecythus olei non est imminutus iuxta verbum Domini, quod locutus fuerat in manu Eliae.
  • καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν· καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς. καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπεν καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονώθη κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ηλιου.

Eerste lezing: 1 Koningen 17:15-16 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Bernardo Strozzi, De profeet Elia en de weduwe van Sarefat, 1630 (Kunsthistorisch Museum, Wenen)