Salva veritate

In de kerk van Rossem (Meise) opent vanavond de tentoonstelling Lijden, dood en verrijzenis. Wij hebben uit ons bezit de schenking van een Leuvense vriend voor een tweetal weken ter beschikking gesteld. Salva veritate is een werk van de Brugse dichter en beeldend kunstenaar Renaat Ramon uit 1989, blauw gelakt staal, 45x45x45. Het treft me door de getalmatige en geometrische verhoudingen van twee kubussen, vier vlakken én een open centrale ruimte, waarvan elke zijde telkens 15 cm is en de breedte, hoogte en diepte dus 45. Blokken en vlakken resulteren in kruisen. Licht speelt in de glans van staal. De rekenaar en tekenaar Ramon raakt in dit werk aan wat volmaakt en oneindig is. Hij creëert een ongeschonden werkelijkheid met getallen en lijnen, volumes en kleur. Voor wie het beeld bekijkt in de kerk van Rossem, straalt het ook een andere waarheid uit. Dat is het mysterie van hedendaagse kunst. Zij is gelaagd, zoals de ware werkelijkheid meer dan één laag kent. – Info over de tentoonstelling is te vinden in Uit in Vlaanderen.