Homerisch spoor

Zoon Servaas doorkruist Vlaanderen met zijn trein, heeft als verwoed lezer oog voor lezers, en op het perron van Berchem viel hem dit op: een lezeres die Homeros op het spoor is. Als ik goed kijk, is zij halverwege haar leesreis. Mij intrigeert dat ijzeren Hollands aanhangsel.