Lucas literator

De heilige Lucas die vandaag De Druivelaar aanvoert, is de auteur van een evangelie en van Handelingen van de apostelen. Beide werken vormen een tweeluik over Jezus’ optreden en dat van zijn getuigen. Vervreemd van de context waarin we Lucas ooit beluisterden of lazen, realiseren wij ons onvoldoende dat de man een niet onbelangrijke plaats inneemt in de Griekse literatuur. Een absoluut hoogtepunt in zijn werk blijft voor mij het Emmaüsverhaal, zowel inhoudelijk als literair. Dat begint zo: Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς… Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt. (24:13) Wie zijn Grieks wil bijschaven, vindt in dit geweldig en bekend verhaal een uitstekende opstap.

Naar Rogier van der Weyden, Lucas tekent de Madonna (detail), ca. 1491-1510 (Groeningemuseum, Brugge) – Dat Lucas Maria schilderde is een mooie legende, die wel veel schilders inspireerde.